IKI on uusi, ajanmukainen, innostava ja monipuolinen uskonnon oppimateriaalisarja yläkouluun. Iki tarjoaa uuden opetussuunnitelman mukaisen, joustavan ja syvän tavan oppia ilmiöstä, joka koskettaa kaikkia.

IKI vie tutustumaan elettyyn uskontoon ja ihmisten pyrkimyksiin elää merkityksellistä ja mielekästä elämää.  

IKIn keskiössä on katsomuksellinen monilukutaito ja yksilön elämäntaitojen kehittyminen. Materiaali antaa eväitä elämään uskontojen ja katsomusten moninaisuudessa ja tukee oman identiteetin hahmottamista. IKI auttaa kohtaamaan eri tavoin ajattelevia. 


Oppilaan kirja

Oppilaan tekstikirjasta on valittavana painettu kirja tai päätelaiteriippumaton digikirja. 

Innostavasti ja pedagogisesti kuvitetussa kirjassa on 

 • kappalekohtaisia tiivistelmiä ja napakoita tietoiskuja
 • kappalekohtaisia perustehtäviä
 • laajempia tehtäviä erilaisille oppijoille, laajempien kokonaisuuksien kertaamiseen,
  ajattelun kehittämiseen ja itsenäiseen tiedon etsimiseen ja tuottamiseen. 

Kirja-sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Oppilas tarkastelee uskontoa eri näkökulmista monipuolisina kokonaisuuksina. IKI tukee opetussuunnitelman mukaista ilmiölähtöistä oppimista ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista.

Opettajan materiaalit

IKI tarjoaa opettajalle monipuolisen, helppokäyttöisen sähköisen materiaalipankin, josta opettaja voi löytää itselleen parhaan tavan opettaa. 

IKI antaa uusia ideoita opettamiseen ja runsaasti pedagogisia ja didaktisia välineitä ja vaihtoehtoja.

Kuhunkin oppilaan kirjan kappaleeseen materiaalissa on erilaisia tehtävävaihtoehtoja, joista oppitunnin voi koostaa: 

 • kuvatehtäviä
 • videoita ja niihin liittyviä tehtäviä
 • toiminnallisia tehtäviä
 • tiedollisia ja kielitietoisuuteen liittyviä tehtäviä
 • symboleihin liittyviä tehtäviä

Lisäksi opettajan materiaali sisältää

 • monipuolista lisätietomateriaalia opettajan käyttöön ja taustamateriaaliksi
 • vinkkejä ja virikkeitä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • ryhmätyön aiheita ja aineistovinkkejä
 • muistiinpanorungot oppilaankirjan kappaleisiin
 • koekysymyksiä, joista on helppo muokata kokeet.

Kokeile demoa »

Takaisin alkuun

Tekijät

 

anna.150x0.png

 


Anna Saurama
on peruskoulun ja lukion uskonnonopettaja Helsingistä. Hän seikkailee kirjojen, lehtien ja internetin ihmeellisessä maailmassa, ja hänen uraltaan löytyykin muutaman vuoden hyppy media-alalle. 

 

 

pekka.150x0.png

 


Pekka Lund on yleisen kirkkohistorian dosentti ja toimii tällä hetkellä yliopistonlehtorina teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on toiminut uskonnon opettajana ja tehnyt erilaisia uskonnon oppimateriaaleja.

 

 

petri.150x0.png

 


Petri Lassila
 on monialayrittäjä, graafikko, muusikko ja sittemmin myös pappi. Teologian opiskelussaan kulttuurin ja ihmiselon pohtija on keskittynyt etiikkaan.

 

 

raili.150x0.png


Raili Keränen-Pantsu on uskonnonopettaja ja luokanopettaja. Tällä hetkellä hän toimii opettajien täydennyskouluttajana ja vierailee yliopistoilla kouluttamassa opettajaopiskelijoita. Väitöskirjaansa varten hän tutkii mielekästä ja merkityksiä tukevaa oppimista ja opetusmenetelmiä. Hän on vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden uskonnon työryhmän jäsen.

Takaisin alkuun

© Edukustannus, 2014 | Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy | Itälahdenkatu 27 A 3. krs | 00210 Helsinki | info@edukustannus.fi | www.edukustannus.fi | Takaisin alkuun