Kieku on kieli- ja kulttuuritietoinen yläkoululaisen aapinen. Uusi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja vuosiluokille 7–9 johdattaa nykykoululaisen monikielisen ja monimuotoisen kulttuurin maailmaan.

Kieku tarjoaa käytännöllisen näkökulman kieleen. Kieltä opitaan ja opiskellaan käyttämällä sitä. Kiekussa on monilukutaito vahvasti mukana. Tekstien tarkoituksia ja käyttötapoja tutkitaan arjen ympäristöissä. Tarinoiden maailmaan Kieku johdattaa elämysten kautta. 

Kieku on oppiaineen sisäinen eheyttäjä. Niin kieltä kuin kirjallisuutta opitaan lukemalla, kirjoittamalla, esittämällä, kuvaamalla. Mukana opetuksessa kulkevat yhteisölliset menetelmät, kuten draama ja lukupiiri.

Kieku kannustaa itsenäiseksi oppijaksi kasvamiseen. Sarja tarjoaa monipuolisia ja monitasoisia tehtäviä. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan omaa oppimistaan yhdessä toisten kanssa.

 

Kieku 7

Innostava oppilaan kirja sisältää paljon lukemista ja tekemistä. Monipuoliset tekstinäytteet ja tehtävät löytyvät kaikki samoista kansista. Kirjaa rytmittävät Salla Simukan kirjaa varten kirjoittama viisiosainen fantasianovelli ja Ville Tietäväisen kukkohahmo. Sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tukevat ilmiölähtöistä ja itsenäistä oppimista. Kirjan päättää sen teemoja kokoava projekti ”Oma ääneni”.

Kieku 8

Kahdeksannen luokan kirjaa piristävät JP Ahosen piirtämät sarjakuvat. Kieltä tarkastellaan ilmaisun ja vaikuttamisen välineenä. Kirjallisuuden tarkastelussa keskitytään suuriin tunteisiin ja lukemiseen kokemuksena. Kirjan päätösprojekteissa annetaan yksityiskohtaista opastusta mm. ryhmän oman elokuvan, sarjakuvan tai näytelmäsovituksen tekemiseen.

Kukkonen

Kiekun mukana kulkeva Kukkonen tarjoaa perustietoja, joita oppilas tarvitsee yläkoulun aikana ja siitä eteenpäin. Kieku 7:n välissä kulkeva Kukkosen kielenhuolto-oppaasta saa apua esimerkiksi kirjoittamiseen, puheiden pitämiseen, tiedonhankintaan ja virallisten kirjeiden laadintaan. Kieku 8:n välistä löytyvä Kukkosen sanataideopas antaa oppilaalle vinkkejä fiktiivisten tekstien kirjoittamiseen. Sanataideoppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi kertomuksen kirjoittamisen vaiheita. Fiktiivisten tekstien piirteitä havainnollistetaan tekstinäytteillä. Kukkoset ovat hankittavissa myös erikseen!

Opettajan materiaali

Digitaalinen opettajan materiaali tarjoaa monipuolisia tapoja opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin yhteisöllisiä menetelmiä kuin internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Arviointiin annetaan monipuolisia vinkkejä kokeista projekteihin ja portfolioiden kokoamiseen. Opettajan materiaali tarjoaa myös tehtäviä, jotka voi siirtää koulun sähköiselle alustalle toteutettaviksi.

Tekijät

Maria Kontioinen on helsinkiläinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen mieluisin haasteensa on oppilaslähtöisen ja projektiluonteisen työtavan jalkauttaminen.

Jami Koponen on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti kielitiede ja mediakasvatus sekä pedagogisesti mielekäs digioppiminen.

Johanna Pentikäinen on toiminut pitkään Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina. Parhaillaan hän on vierailevana tutkijana Columbian yliopistossa.

Erja Saarinen on helsinkiläinen toimittaja, tiedottaja ja oppikirjailija, joka on työurallaan edistänyt lasten- ja nuortenkulttuuria sekä tehnyt lasten omaa ääntä kuuluvaksi.