Kieku on kieli- ja kulttuuritietoinen yläkoululaisen aapinen. Uusi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja vuosiluokille 7–9 johdattaa nykykoululaisen monikielisen ja monimuotoisen kulttuurin maailmaan.

Kieku tarjoaa käytännöllisen näkökulman kieleen. Kieltä opitaan ja opiskellaan käyttämällä sitä. Kiekussa on monilukutaito vahvasti mukana. Tekstien tarkoituksia ja käyttötapoja tutkitaan arjen ympäristöissä. Tarinoiden maailmaan Kieku johdattaa elämysten kautta. 

Kieku on oppiaineen sisäinen eheyttäjä. Niin kieltä kuin kirjallisuutta opitaan lukemalla, kirjoittamalla, esittämällä, kuvaamalla. Mukana opetuksessa kulkevat yhteisölliset menetelmät, kuten draama ja lukupiiri.

Kieku kannustaa itsenäiseksi oppijaksi kasvamiseen. Sarja tarjoaa monipuolisia ja monitasoisia tehtäviä. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan omaa oppimistaan yhdessä toisten kanssa.

 

Oppilaan kirja

Innostava oppilaan kirja sisältää paljon lukemista ja tekemistä. Monipuoliset tekstinäytteet ja tehtävät löytyvät kaikki samoista kansista. Kirjaa rytmittävät Salla Simukan kirjaa varten kirjoittama viisiosainen fantasianovelli ja Ville Tietäväisen kukkohahmo. Sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tukevat ilmiölähtöistä ja itsenäistä oppimista. Kirjan päättää sen teemoja kokoava projekti ”Oma ääneni”.

Kukkonen

Kiekun mukana kulkeva Kukkonen tarjoaa perustietoja, joita oppilas yläkoulun aikana ja siitä eteenpäin elämässä tarvitsee. Kukkosesta voi tarkistaa kielenhuollon asiat. Siitä saa apua kirjoittamiseen, puheiden pitämiseen, tiedonhankintaan, virallisten kirjeiden laadintaan ja niin edelleen. Kukkonen auttaa kaikissa oppiaineissa, peruskoulun jälkeisissä opinnoissa ja aina työelämään saakka.

Opettajan materiaali

Digitaalinen opettajan materiaali tarjoaa monipuolisia tapoja opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin yhteisöllisiä menetelmiä kuin internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Arviointiin annetaan monipuolisia vinkkejä kokeista projekteihin ja portfolioiden kokoamiseen. Opettajan materiaali tarjoaa myös tehtäviä, jotka voi siirtää koulun sähköiselle alustalle toteutettaviksi.


Tekijät

Maria Kontioinen on helsinkiläinen yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen mieluisin haasteensa on oppilaslähtöisen ja projektiluonteisen työtavan jalkauttaminen.

Jami Koponen on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti kielitiede ja mediakasvatus sekä pedagogisesti mielekäs digioppiminen.

Johanna Pentikäinen on toiminut pitkään Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina. Parhaillaan hän on vierailevana tutkijana Columbian yliopistossa.

Erja Saarinen on helsinkiläinen toimittaja, tiedottaja ja oppikirjailija, joka on työurallaan edistänyt lasten- ja nuortenkulttuuria sekä tehnyt lasten omaa ääntä kuuluvaksi.

Takaisin alkuun