Luku on uusi matematiikan oppimateriaalisarja vuosiluokille 7–9. Se tarjoaa matematiikasta oleellisen selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa.

Luku kannustaa itsenäiseksi oppijaksi kasvamiseen. Teoria ja esimerkit on kirjoitettu yksinkertaisesti ja selkeästi, jolloin oppilaalla on mahdollisuus tutustua aiheeseen myös itsenäisesti sekä katsoa apua tehtäviä tehdessään. 

Luku tarjoaa monipuolisia ja monitasoisia tehtäviä, joissa on huomioitu oppilaita kiinnostavat aiheet ja ilmiöt. Monissa teemoissa, kuten trigonometriassa, painotetaan myös opiskeltavan asian soveltamista arkielämään.

Luvussa on sisältökohtaiset kappaleet asiakokonaisuuksittain. Se mahdollistaa materiaalin joustavan käytön erilaisissa opetusryhmissä. Samalla Lukua on helppo sovittaa erilaisiin paikkakunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Sarjan tehtävissä hyödynnetään tietotekniikkaa muun muassa tilastot ja geometria -teemoissa. Algoritmista ajattelua tuetaan Luvun ohjelmointitehtävissä sekä HTML-kielen perusteissa ja dynaamisen geometriaohjelmiston harjoituksissa. Itsenäistä oppimista sekä ylös- ja alaspäin eriyttämistä tukevat tehtävävihot, joiden avulla oppilaat voivat edetä omassa tahdissaan. 

Oppilaan kirja

Sarjan sisällöt vastaavat uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tukevat ilmiölähtöistä ja itsenäistä oppimista.

Oppilaan kirjat on jäsennetty sisältökokonaisuuksittain:

LUKU 7: Lukujen ominaisuuksia, Peruslaskutoimitukset, Geometrian perusteet, Muuttujia ja yhtälöitä, Tilastot

LUKU 8: Prosentit, Potenssit, Polynomit, Yhtälöiden syventäminen, Tasogeometria, Suorakulmainen kolmio, Ympyrägeometria.

LUKU 9: Avaruusgeometria, Trigonometria, Funktiot, Yhtälöparit, Todennäköisyyslaskenta, Peruskoulun kertaus, Syventäminen jatko-opintoihin.

Tehtävävihko

Tehtävävihot tukevat itsenäistä oppimista sekä eriyttämistä. Ne tarjoavat perustehtäviä ennakoivaan ja kertaavaan tukiopetukseen sekä haastavia tehtäviä ylöspäin eriyttämiseen.

Selaa näytettä »

Digimateriaali

Digitaalinen opettajan materiaali tarjoaa monipuolisia tapoja opettaa matematiikkaa. Mukana on paljon ideoita välineiden käyttämiseen opetuksen tukena sekä apua arviointiin.Luku tarjoaa ensimmäisenä sarjana mahdollisuuden hyödyntää digitaalisuutta matematiikalla aidoimmalla tavalla. Mukana on ohjeistusta ja esimerkkipohjia TI-Nspire-matematiikkaohjelmiston käyttöön.

Edukustannus yhteistyössä kannustaa TINspire-laskinohjelmiston harjoitteluun jo yläkoulun matematiikassa, jos ohjelmisto on koulun käytössä. Jokaiseen Luku 7 -kappaleeseen on mallitehtäväpohja, josta oppilaan on helppo aloittaa ohjelmiston käytön harjoittelu. Ohjelmistoa voi hyödyntää yksittäisillä tunneilla tai kokonaisena sähköisenä matematiikan vihkona.

Luku 7 -mallipohjat »

Tekijät

Timo Järvenpää on matematiikan ja fysiikan lehtori, joka työskentelee Hämeenkylän koulussa Vantaalla. Hän on ollut vuosia mukana kehittämässä matemaattisten aineiden opetusta.

Heli Mentunen on matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Hakunilan koulussa Vantaalla. Hän on ollut mukana Vantaan Matikkamaan perustamisessa ja osallistunut Vantaan opetussuunnitelmauudistuksiin jo kolme kertaa.

Kimmo Sivula-Heiskanen on helsinkiläinen matematiikan opettaja Haagan peruskoulussa. Hänelle asioiden yksinkertaistaminen ja matematiikan soveltaminen arkielämään on tärkeää.