LuontoOn on uuden opetussuunnitelman mukainen ympäristöopin oppikirjasarja, jossa yhdistyvät biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonalat.

Sarjan avulla oppilas hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla hän oppii tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, ympäristöä, eliöitä sekä itseään ja muita ihmisiä. LuontoOn-sarjassa on vahvasti mukana kestävän kehityksen näkökulma. 

LuontoOn-kirjan teemat tukevat oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä, kasvua ihmisenä sekä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta ympäristöön.


Oppilaan kirja

LuontoOn -oppilaan kirja houkuttelee ympäristöopin pariin. Sen sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman henkeä. Kappaleet alkavat aina oppilaan maailmaan liittyvällä pohdinnalla, joka johdattaa oppitunnin aiheeseen. Riittävän lyhyet ja selkeät tekstikappaleet täydentyvät piirros- ja valokuvilla. Ydinkäsitteet on valittu huolella, ja ne avataan tekstissä selkeästi ja napakasti. Joka kappaleeseen liittyy eri tasoisia kysymyksiä, joita ohjataan pohtimaan yksin ja yhdessä.

Oppilaan kirjan sisällöt on sidottu oppilaan omaan arkeen. Sen avulla oppilas harjoittelee havainnollistamaan ja tulkitsemaan omaa lähiympäristöään. Tutkimuksen tekemistä, ongelmanratkaisua ja tiedon hankintaa, käsittelyä ja arviointia opetellaan yksin ja yhdessä. Apuna käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Taitojen vihko

Taitojen vihko ja oppilaan kirja muodostavat parin, jossa yhdistyy ympäristöopin sisältötiedon ja taitojen harjoitteleminen uuden opetussuunnitelman hengessä. Jokaiseen kappaleeseen liittyy eritasoisia taitojen vihkon tehtäviä sekä yksin että yhdessä tehtäviksi kotona ja koulussa. Tehtäviä täydentävät huolella valitut väripiirrokset ja värivalokuvat. Taitojen vihkon avulla oppilas oppii ympäristöopin taitoja. Kuhunkin jaksoon liittyy oppilaan ennakkokäsitysten kartoitusta sekä itsearviointia.

Opettajan opas

Opettajan oppaaseen on koottu kaikki, mitä opettaja tarvitsee. Jaksojen alkuun on poimittu jaksoja koskevat uuden opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet, jakson aikana tarvittavat välineet ja materiaalia itsearvioinnin tueksi. Kappaleaukeamilla on värilliset näköiskuvat oppikirjan ja taitojen vihkon aukeamista vastauksineen. Niiden ympärille on koottu keskeisiä käsiteitä, pohdintakysymyksiä, oppilaan kirjan kuvituksen käsittelyideoita, muistiinpanomalleja ja oppikirjan ja digitaalisen materiaalin käsittelyvinkkejä. Aukeamalle on myös lisätty liitteiden näköiskuvat.

Digiaineistot

LuontoOn -oppilaan digimateriaali seuraa oppilaan kirjan rakennetta. Materiaali sisältää oppilaan kirjan tekstit äänitteinä sekä opiskeltavia kokonaisuuksia havainnollistavia videoita. Digimateriaalissa on kunkin jakson kuvat zoomattavina. Materiaalin tutkimusosiossa ja lisätehtävissä oppilaan kirjan tietoja harjoitellaan ja syvennetään monipuolisten digitehtävien avulla.

LuontoOn 3 -demo

Tekijät

Terhi Maskonen on luokanlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hän on ollut mukana useassa luonnontieteen oppikirjaprojektissa.

Elisabet Palenius on rehtori, biologian ja maantiedon lehtori sekä oppikirjailija Pietarsaaresta. Hän on työskennellyt usean ala- ja yläkoulun kirjaprojektin sekä kartastojen parissa.

Riia Palmqvist on luokanlehtori ja erityisopettaja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Riia on tekijänä mukana myös historian ja yhteiskuntaopin Mennyt- ja Me nyt -sarjoissa.

Sirpa Paso luokanopettaja ja erityisluokanopettaja Sastamalasta. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita eri oppikirjasarjoja niin yleis- kuin erityisopetukseenkin.

Mikko Salmi on luokanopettaja Järvenpäästä. Hän on ollut käsikirjoittamassa LuontoOn-sarjan painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja.

Katja Seppänen on luokanopettaja ja vararehtori Järvenpäästä. Hän on työskennellyt useassa luonnontiedon oppikirjaprojektissa.

Takaisin alkuun