Kokeneiden pedagogien, rakastetun lastenkirjailijan ja huippukuvittajan yhteistyönä syntynyt Vilske-sarja vie matkalle, jolla syntyy pienen lukijan suuri tarina.

Vilske-sarja on valloittava materiaali alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Vilske-sarja vie maailmaan, joka on täynnä salaperäisyyttä, leikkiä, huumoria ja kerronnan kauneutta. Vilskeessä kuljetaan vankoin askelin lukemisen ja kirjoittamisen perustaidoista kohti monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Ehtymätön mielikuvitusmaailma innostaa luomaan itse.

Tarinoissa ja tehtävissä näkyy lasta ympäröivän maailman moninaisuus. Opetuksen eriyttäminen on huomioitu selkeästi koko tuoteperheessä. Lapsi nähdään kokonaisuutena – yhdessä tekeminen, tunnetaidot ja osallisuus ovat keskiössä.


Aapinen

Aapisen tarinat muodostavat vuoden mittaisen kokonaisuuden, jossa jännite säilyy kevääseen saakka. Selkeä, eriyttävä rakenne tukee lasta lukutaidon eri vaiheissa. Kirjainaukeamilla tutustutaan kirjainmuotoihin ja edetään tavutasolta sanojen ja lauseiden lukemiseen. Eriyttäviltä aukeamilta löytyy kiinnostavaa luettavaa eritasoisille lukijoille. Eri tekstilajit, pedagogisesti harkitut kuvat ja niihin liittyvät tehtävät kehittävät monilukutaitoa.

Taidokkaasti kuvitettu satumaailma herättää lukemisen ilon, tukee kielellistä kehitystä ja tunnetaitojen oppimista. Satujen henkilöiden ja mielikuvitushahmojen matkassa huomataan jokaisen erilaisuus ja ainutlaatuisuus.

Lukukirja

Etsivätoimisto Pamaus on paikalla aina, kun Vilskeessä tapahtuu jotain kummallista! Valloittavassa lukukirjassa seikkailunhaluinen Mei, kirjahullu Paju, urheilullinen Antero ja runoja rustaava Aino ratkovat huimia arvoituksia. Jokainen kirjan jakso muodostaa oman, selvitettävän tapauksen.

Lukukirjan jaksot on jaoteltu eri tekstilajien mukaan, ja kussakin jaksossa harjoitellaan jotakin keskeistä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoa. Kirja on suunniteltu siten, että sen jaksot voi käsitellä oman koulun opetussuunnitelmaan sopivassa järjestyksessä. Kirjaa voidaan hyödyntää monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekstien eriyttävä rakenne mahdollistaa kirjan joustavan käytön koko lukuvuoden ajan.

Opettajan opas

Selkeä ja toimiva opettajan opas noudattaa uusien opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Värikoodattu opas helpottaa arjen opetustyön suunnittelua ja tarjoaa kokonaiskuvan aapisen maailmasta. Opas sisältää jokaiseen kirjaimeen liittyvät tarinat ja aapisen aukeamat sekä pedagogiset ideat mm. kuvanlukutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen ja tekstin tulkintaan. Opas ohjaa selkeästi lukemisen eri vaiheissa olevien oppilaiden opettamista.

Vilske-oppaasta voi ammentaa kirjallisuus-, sanataide- ja draamavinkkejä sekä materiaalia toiminnalliseen kielenopetukseen ja monilukutaidon kehittämiseen. Oppaaseen on koottu valmiita saneluita sekä ideoita digitaalisten välineiden monipuoliseen käyttämiseen opetuksessa.

Aapisen oppaan näyte »

Tehtävät ja Taitojen vihkot

Selkeät, innostavat ja palkitsevat Vilske-tehtävät harjoittavat systemaattisesti luku- ja kirjoitustaitoa. Kutakin kirjainta käsitellään kahden aukeaman verran. Tehtäväaukeamien eriyttävä rakenne noudattaa aapisen rakennetta. Kirjaimen piirtämisestä edetään tavun, sanan ja virkkeen hahmottamiseen ja tuottamiseen. Mukana mm. toiminnallisia tehtäviä, sanataidetta, monilukutaitoa ja koodauksen alkeita.

Uuden opetussuunnitelman hengessä toteutetuissa Lukukirjan taitojen vihkoissa keskitytään nimensä mukaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen harjoitteluun sekä syvennytään lukukirjassa esiteltyihin tekstilajeihin. Tehtävät innostavat oppilaita omaan tuottamiseen ja oivalluksiin, kielitietoisuuden kehittämiseen, eri tekstilajien tuntemukseen, monilukutaitoon sekä oman oppimisen arviointiin. Upeasti kuvitetut taitojen vihkot sisältävät runsaasti tekstejä sekä tehtäviä yksin ja yhdessä tehtäväksi.

Taitojen vihkon näyte »

Digiaineistot

Oppilaan sähköinen aineisto sisältää itsenäiseen työskentelyyn sopivaa materiaalia eritasoisille lukijoille. Kielellistä tietoisuutta harjoitellaan asteittain vaikeutuvien äänne-, tavu-, sana- ja lausetason tehtävien sekä hauskojen pelien avulla. Lapsen oma tarinamaailma tarjoaa kuunneltavaa ja luettavaa pieneen ja suureen tarinannälkään sekä inspiroivia tehtäviä luovaan tarinankerrontaan.

Laadukas ja monipuolinen opettajan sähköinen aineisto on tarkoitettu yhteisölliseen työskentelyyn luokassa. Helppokäyttöinen aineisto perustuu aapisen aukeamiin ja sisältää mm. kuunneltavat tarinat, materiaalia kuvien ja tekstien tutkimiseen, lauluja, leikkejä, yhdessä tehtäviä pelejä ja ajankohtaisia digivinkkejä.

Aapisen demo

Lukukirjan demo

Muu tuoteperhe

MATERIAALIPAKETTI
Vilskeen materiaalipaketti sisältää laminoidut keppinukkehahmot Vilskeen päähenkilöistä sekä kauniisti kuvitetut kirjaintaulut.

VILSKE-VIHKOT
Tyylikkäät Vilske-vihkot sisältävät lisäharjoitusta uusiin tekstauskirjaimiin sekä niihin mitoitettua kirjoitusviivastoa.

VILSKE-LAULUJA
Laadukkaasti toteutettu äänite sisältää teemalaulun jokaiseen aapisen jaksoon. Hilpeät sanoitukset ja herkät sovitukset saavat innostumaan ja liikuttumaan sekä kehittävät monilukutaitoa. Opetussuunnitelmauudistuksen hengessä toteutetuissa lauluissa on uudenlainen sointimaailma. Laulujen tekijöinä ovat huippumuusikot, mm. Anna-Mari Kähärä ja Antti Vuori. Laulut ovat kuunneltavissa opettajan digiaineistossa. Nuotit ja ohjeet löytyvät opettajan oppaista.

Takaisin alkuun

Tekijät

Katri Kirkkopelto on kuvataiteilija, kuvittaja, kuvataideopettaja ja kokenut aapisen tekijä. Hän on kuvittanut lukuisia kuvakirjoja ja oppikirjoja. Vuonna 2009 Kirkkopelto sai arvostetun Kylli Koski -palkinnon.

Jonna Kiviniemi-Pänkäläinen on vantaalainen luokanopettaja ja oppikirjailija. Hänellä on opettajan työstä yli kymmenen vuoden kokemus, ja suurimman osan tästä ajasta hän on työskennellyt alkuopettajana.

Reetta Niemelä on palkittu runoilija ja lastenkirjailija. Niemelä toimii aktiivisesti lastenkulttuurin saralla ja on mm. toteuttanut sanataidepajoja kouluissa ympäri Suomen.

Sirkku Myllyntausta toimii luokanlehtorina ja opetusharjoittelun ohjaajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Hänellä on pitkä kokemus luokanopettajana, oppikirjailijana sekä opettajien täydennyskouluttajana.

Heini Paavola työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella didaktiikan, erityisesti monikulttuurisuuskasvatuksen yliopistonlehtorina. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus luokanopettajana ja erityisopettajana. 

Päivi Okkonen-Sotka on helsinkiläinen luokanopettaja, opettajankouluttaja ja oppikirjailija. Hänellä on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus alkuopettajana.

Takaisin alkuun