Yykaakoo on alakoulun matematiikan oppikirjasarja vuosiluokille 1–3. Yksi sarjan perusperiaatteista on usko lapsen aktiiviseen rooliin oman oppimisensa arkkitehtina. Matkalla matematiikan maailmaan edetään konkreettisesta kohti abstraktia: tutkimalla, kokeilemalla ja yhdessä toimimalla – onnistumalla ja virheistä oppimalla. 

Sarjan osissa esitetään työtapoja mielekkääseen yhdessä tekemiseen ja taitoon tulkita nähtyä ja kuultua. Opettajaa kannustetaan käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä, jotta jokainen oppilas voi löytää yksilöllisen tapansa oppia uutta. Oppilasta ohjataan omien arkihavaintojen kirjaamiseen sekä laskujen mallintamiseen arjen esineillä. Ennen varsinaista tehtävää keskitytään ennakkoarvion luomiseen ja ajattelumallin kielentämiseen.

 

Oppikirja

Oppikirjan lisä- ja kotitehtävistä on perustason lisäksi tarjolla visaisemmat vaihtoehdot. Oppikirjaan sisältyvässä Yli esteiden -vihkossa on runsaasti perustason lisäharjoituksia. Jokainen oppilas kulkee omaa polkuaan kohti yhteistä oppimistavoitetta.

Lapsi on matematiikan tunnilla aktiivinen toimija ja tiedon rakentaja. Oppikirjan esimerkit ovat lähellä oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Pelit, toiminnalliset tehtävät ja projektit kannustavat monipuolisten opetusmentelmien käyttöön.

Opettajan materiaalit

Opettajan oppaan perusaukeamia on yksi jokaista oppikirjan kappaletta kohti. Perusaukeamilla on oppikirjan näköisaukeama vastauksineen sekä runsaasti valmiiksi mietittyjä opetusvinkkejä ja materiaalia. Myös jaksojen aloitusaukeamille ja yhteistoiminnallisille sivuille on opettajan oppaassa omat vastineensa. Opettajan opas on kevyt ja kätevä!

Oppikirjan tehtävien vastaukset löytyvät opettajan oppaan näköissivujen lisäksi myös painettuna vastauskirjana. Moniste- ja arviointimateriaali on verkossa pdf-muodossa.

Yykaakoo 1A -oppaan näyte »

Yykaakoo 3A -oppaan näyte »


Digimateriaali

Oppilaan Digirepussa on koko vuoden matematiikan oppimäärä. Digimateriaali noudattelee oppikirjaa. Oppilaan Digirepun henkilökohtaiset oppimispolut varmistavat, että oppilas saa riittävästi tasonsa mukaista tekemistä. Oppimispolut sisältävät tehtäviä ja animaatioita, jotka auttavat oppitunnilla käsitellyn asian kertaamisessa. 

Opettajan Digirepun havainnollistamisvälineet ovat oiva tuki oppitunnille. Digirepun koesovelluksessa voit räätälöidä oppilaillesi sopivat kokeet kolmeen eri vaikeustasoon jaetuista tehtävissä.

Uusi opettajan digikirja sisältää muun muassa vaiheittaiset vastaukset, näköisaukeamat ja opetusanimaatiot.

Yykaakoo 1 -demo

Yykaakoo 3 -demo

Tekijät

Elisa Hurmerinta on luokanopettaja ja Helsingin yliopiston jatko-opiskelija. Hän on käsikirjoittanut ja toimittanut Yykaakoo-sarjaa.

Ingaliina Kujala on matematiikan aineenopettajaopiskelija. Hän on käsikirjoittanut tehtäviä Yykaakoo 3B Oppikirjaan.

Marko Väistö on espoolainen luokanopettaja. Hän on käsikirjoittanut Yykaakoo-sarjan yhteistoiminnallisia tehtäviä sekä digitaalista oppimateriaalia.

Pauli Nousiainen on luokanopettaja ja matematiikkakouluttaja. Hän on toiminut Helsingin Matikkamaassa matematiikan opetuksen kehittajänä ja kouluttajana.

Perustuu Siv Hartikaisen ja Lisen Häggblomin teokseen Lyckotal.

Takaisin alkuun