Avaa näkymät uskontoon!

Aava tarkastelee uskontoa monitasoisena ilmiönä ja elettynä todellisuutena. Tuoreimpaan tutkimukseen tukeutuva helppolukuinen Aava antaa avaimet uskontojen ymmärtämiseen ja niistä keskustelemiseen.

Aava ottaa yhtä aikaa todesta ilmiöpohjaisen oppimisen ja tieteellisen lähestymistavan, jotka parhaimmillaan tukevat toisiaan. Sarja perustuu viimeaikaiseen uskonnon tutkimukseen ja tarjoaa vankkaa perustietoa uskontojen ja katsomusten kentästä. Aava ohjaa tutustumaan uskontojen sisäiseen moninaisuuteen ja elettyyn todellisuuteen.

Sekä oppikirja että opettajan materiaali sisältävät runsaasti tehtäviä, jotka ohjaavat sekä oman oppimisen arviointiin että osaamisen syventämiseen. Oppilaslähtöinen Aava sopii hyvin monenlaisten ryhmien, erilaisten opiskelijoiden ja itseopiskelun välineeksi.

Aavan avulla

  • opiskelija perehtyy uskontoihin, niistä tehtyihin tulkintoihin ja uskonnottomiin vakaumuksiin
  • opiskelija tutustuu uskontoihin sekä tieteellisestä näkökulmasta että niiden elävän todellisuuden näkökulmasta
  • opiskelija tarkastelee uskontoja monipuolisesti, kriittisesti ja uteliaasti. 

Aava opettaa

  • tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia uteliaasti
  • ottamaan selvää, etsimään tietoa, arvioimaan, tutkimaan ja perustelemaan 
  • keskustelemaan, olemaan dialogissa eri tavoin ajattelevien ja eri katsomusten kanssa 
  • tarkastelemaan ja ymmärtämään maailmaa.Opiskelijan kirja

Opiskelijan kirja tarjoaa ajanmukaista tietoa uskonnosta, joka elää ihmisten arjessa, vaikuttaa yhteiskuntien elämässä ja muuttuu maailman muuttuessa. Aavan kanssa opiskelija tutustuu uskontoon ilmiönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena ja perehtyy maailman uskonnollisiin perinteisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Helposti lähestyttävä ja innostavasti kirjoitettu kirjasarja perustuu tuoreimpaan uskonnon ja teologian tutkimukseen.

Opiskelijan kirjassa on monipuolisia tehtäviä monenlaisille opiskelijoille. Ne herättävät uteliaisuutta ja kehittävät omaa oppijuutta sekä median- ja kulttuurinlukutaitoja. Aava ohjaa etsimään tietoa ja tutkimaan ja tukee dialogitaitojen kehittymistä.


Aava 1 – Avaa näkymiä uskontoon
Aava 1 tarkastelee uskontoa monitasoisena ilmiönä ja elettynä todellisuutena. Kirjassa perehdytään uskonnon tieteellisen tutkimukseen ja Lähi-idän uskontojen juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin juuriin. Kirjassa syvennytään juutalaisuuden ja islamin historiaan ja nykypäivään ja pohditaan uskontojen välisen dialogin välttämättömyyttä.
Kirjoittajat: Minna Hietamäki, Outi Raunio-Hannula, Timo R. Stewart, Anna-Liisa Tolonen, Salla Vaino, Aku Visala

Aava 2 –  Avaa näkymiä kristinuskoon
Aava 2 kutsuu innostumaan kristinuskon moninaisuudesta. Aava 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden Lähi-idän merkittävistä uskonnollisista perinteistä. Aava 2 auttaa hahmottamaan erilaisia kristillisiä perinteitä niin, että ne voi tunnistaa missä tahansa. Kirja antaa välineitä vuoropuheluun eri tavoin ajattelevien kristittyjen kanssa kansainvälisesti merkittävistä teemoista.
Kirjoittajat: Elina Hankela, Minna Hietamäki, Pauliina Kainulainen, Juha Meriläinen, Salla Vainio

Aava 3 – Avaa näkymiä maailmanuskontoihin 
Aava 3 vie tutustumaan suuriin maailmanuskontoihin, joiden juuret ovat muun muassa Intiassa, Kiinassa ja Japanissa. Kirjassa perehdytään myös niin kutsuttuihin luonnonuskontoihin ja uususkonnollisuuteen eri puolilla maailmaa.
Kirjoittajat: Tiina Airaksinen, Mitra Härkönen, Marjaana Kavonius, Ida-Maria Pankka, Ilmari Vesterinen, Mikko Viitamäki

Aava 5  – Avaa näkymiä tieteeseen, taiteeseen ja populaarikulttuuriin
Aava 5 -oppikirjan avulla pääsee tutustumaan uskontojen tutkimuksen näkökulmiin ja hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Se perehdyttää uskonnolliseen symboliikkaan ja käsittelee uskonnollisia teemoja populaarikulttuurissa. Aava antaa kattavat tiedot suomalaisesta kulttuuriperinnöstä.
Kirjoittajat:  Titus Hjelm, Visa Immonen, Marjaana Kavonius, Ida-Maria Pankka, Joona Salminen

Aava 6 – Avaa näkymiä uskontoon ja mediaan 
Aava 6 johdattaa tutustumaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa. Se käsittelee uskonnollista kieltä ja kuvastoa sekä uskontojen mediajulkisuutta. Aava perehdyttää siihen, millainen suhde uskonnolla ja medialla on.
Kirjoittajat: Titus Hjelm, Johanna Sumiala, Anna Haapalainen


Opettajan materiaali

Opettajalle Aava tarjoaa runsaan digitaalisen materiaalipankin. Opettaja saa monipuolisia työvälineitä uskonnonopetukseen ja oman opetuksen kehittämiseen. Aava tarjoaa uusia, harkittuja pedagogisia lähestymistapoja ja konkreettisia vinkkejä.

Aava tukee monipuolista erilaisten digitaalisten oppimisratkaisujen käyttöä ja tekee digitaalisuuden hyödyntämisen helpoksi.

Kun valitset Aavan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi opettajan digimateriaalin käyttöösi: 09 6877 4573 (klo 10–15) tai info@edukustannus.fi.

Takaisin alkuun

Tekijät

Minna Hietamäki on uskonnon ja psykologian opettaja sekä tutkija. Minnan erikoisalat liittyvät ekumeenisiin kysymyksiin, globaaliin luterilaisuuteen ja teologian kontekstualisointiin.

Salla Vainio on uskonnonopetuksen kouluttaja. Uskonnon ja psykologian lehtorina aloittanut Salla on innostunut menetelmistä, jotka tukevat oppimista ja hyödyntävät teknologisia sovelluksia. Sallan rakkaus pedagogiikkaan näkyy erityisesti Aavan opettajan materiaaleissa. Oletko jo tutustunut Sallan blogiin?

Anna-Liisa Tolonen viimeistelee väitöskirjaansa Suomen Akatemian rahoittamassa Uskonto ja hyväksyvä tunnustaminen -huippuyksikössä. Anna-Liisa uskoo historiallisen ja vertailevan tutkimusotteen mahdollisuuksiin parantaa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä keskinäistä ymmärtämistä.

Marjaana Kavonius opettaa uskontoa ja elämänkatsomustietoa Helsingissä sekä viimeistelee katsomusopetuksen merkityksiä käsittelevää väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa. Marjaanaa kiinnostaa erityisesti tutkia yhdessä oppilaiden kanssa maailmankuvien ja katsomusten kirjoa monipuolisten pedagogisten ratkaisujen avulla.

Ida-Maria Pankka on verkkopedagogi, uskonnon ja historian opettaja sekä sosiaalisen median kouluttaja. Ida-Maria työskentelee projektisuunnittelijana teknologiahankkeessa, jossa kehitetään teknologiakoulutusta ja mediakasvatusta. Ida-Mariaa inspiroi oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa.

Takaisin alkuun