Filosofia on taitoaine

Filosofian on taitoaine, ja F-sana tekee sen opiskelusta helppoa, innostavaa ja merkityksellistä. Sarjan kantavia periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys, keskinäinen kunnioitus ja tavoitteellinen, elinikäinen oppiminen.

F-sanan raikas ulkoasu ja pedagogisesti mietitty kuvitus houkuttavat ajattelemaan ja oivaltamaan. Filosofia on osa arkea ja yhteiskunnallista keskustelua. Siksi F-sana tarjoaa uudenlaisen oppikirjan, joka lähestyy filosofiaa kenelle tahansa tuttujen arkisten ongelmien kautta.

F-sana vie ajattelun poluille. Se auttaa vahvistamaan arjessa ja opiskelussa tarvittavia taitoja: tiedon jäsentämistä, selittämistä, arviointia ja pohdintaa. Mieti uudestaan!

F-sana opettaa

    • Taitavaksi ajattelijaksi. Oppikirjan rakenne on suunniteltu tukemaan ajattelun taitojen johdonmukaista oppimista.
    • Hyväksi keskustelijaksi ja argumentoijaksi. F-sana tukee omien ajatusten perustelemista ja esittämistä, toisten ajatusten kuuntelemista ja jatkokehittelyä sekä erilaisten argumenttien arviointia.
    • Taitavaksi kirjoittajaksi. Materiaali ohjaa argumentatiivisesti etenevän tekstin kirjoittamiseen ja argumenttien ja vasta-argumenttien esittämiseen.
    • Itsenäiseksi oppijaksi. F-sana houkuttelee oppimaan ja vahvistaa tunneta omasta osaamisesta ja sen kehittymisestä.
    • Kriittiseksi ja eettiseksi kansalaiseksi. Opiskelija oppii tunnistamaan filosofisia kysymyksiä arkipäivän ilmiöissä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.


Opiskelijan kirja

F-sana innostaa havaitsemaan ja pohtimaan filosofisia kysymyksiä. Sarja johdattaa havaitsemaan, että ajattelun taidot ovat hyödyllisiä kaikilla elämän alueilla.

Opiskelijan kirja sisältää elämänmakuisia tekstejä, ajattelemaan haastavia kuvia ja tulevaisuuden taitoja kehittäviä tehtäviä.

F-sana tarjoaa tuoreet, uuden opetussuunnitelman linjausten mukaiset materiaalit kunkin filosofian kurssin opetukseen lukiossa.


Opettajan materiaali

Opettajan digimateriaali sisältää  erilaisia ideoita ja ratkaisuja omaan opetukseen ja oppiainerajat ylittävään opetukseen. Se sisältää monipuolisia lisämateriaaleja kuvien, tekstien ja videoiden muodossa. Ilmiölähtöinen lähestymistapa sopii monenlaisten ryhmien opettamiseen. Materiaali tarjoaa myös vaihtoehtoisia tapoja kurssien suorittamiseen ja ohjaa kohti ylioppilaskirjoituksia.

Kun valitset F-sanan, ole yhteydessä asiakaspalveluumme saadaksesi digimateriaalin käyttöösi: 09 6877 4573 (klo 10–15) tai info@edukustannus.fi.


F-sana 1 – Mieti uudestaan!

F-sana 1 on johdanto filosofian perinteeseen ja filosofiseen ajatteluun ja kysymyksenasetteluun. Kirja johdattaa harjoittamaan omia ajatteluntaitoja ja asettamaan filosofisia kysymyksiä – ja pohtimaan, miten itse kukin voisi vastata niihin omalla tavallaan.


F-sana 2 – Aidon itsekkyyden alkeet

F-sana 2 vie eettisten kysymysten äärelle. Kirjassa pohditaan, mitä etiikka on ja keskustellaan hyvästä elämästä, arvoista, valinnoista ja hyveistä. Käsittelyssä ovat myös elämän ja kuoleman kysymykset, eläin- ja ympäristöetiikka sekä normatiivisen etiikan teoriat.


F-sana 3 – Kuka käskee ja ketä?

F-sana 3 johdattaa perehtymään yhteiskuntafilosofiaan, sen periaatteisiin, käsitteisiin ja suuntauksiin. Kirja ohjaa opettelemaan opitun soveltamista ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.


F-sana 4 – Oletko varma?

F-sana 4 avaa näkymiä tieteenfilosofiaan ja metafysiikkaan eli olemassa olon kysymyksiin. Käsittelyyn tulee tieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonne, totuusteoriat ja tietenkin se oleellisin, F-sanan kantava ajatus: mitä merkitystä tällä on yksilön ja yhteisön arjen kannalta?

Takaisin alkuun

Tekijät

Essi Ikonen on filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja, joka toimii opettajien täydennyskouluttajana ja oppimateriaalien tuottajana. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat taitolähtöinen oppiminen, erilaisten oppijoiden tukeminen sekä toiminnalliset opetusmenetelmät.

Susanna Elsilä asuu Jyväskylässä ja opettaa Pieksämäen lukiossa filosofiaa, psykologiaa ja elämänkatsomustietoa. Hän on innostunut nuorten kanssa filosofoinnista ja kaikenlaisesta pedagogiikan kehittämisestä. Oppiaineiden välinen integraatio on hänelle tärkeää.

Mikko Yrjönsuuri on teoreettisen filosofian professori Jyväskylän yliopistossa. Yrjönsuuri on ollut tekemässä useita filosofian oppikirjoja.