Jouko Järvenpää on työskennellyt peruskoulun tietotekniikan ja matematiikan lehtorina, lukion tietotekniikan tuntiopettajana sekä erilaisissa tehtävissä tietotekniikka-alan yrityksissä. Hän on kokenut oppi- ja tietokirjailija, joka on kouluttanut opettajia ohjelmoinnin ja robotiikan pariin.
Viimeinkin kaikki tarpeellinen tieto ohjelmoinnin opettamisesta yksissä kansissa!

Raapaisu - Ohjelmoinnin opas on tiivis kokonaisuus ohjelmoinnin opetuksen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Se on tarkoitettu kasvattajalle, jonka tavoitteena on tutustuttaa alakouluikäiset lapset ohjelmoinnin perusteisiin. Opas sisältää ohjelmoinnin opettamisen perusteorian, avainkäsitteet ja rakenteet innostavasti ja ymmärrettävästi. Oppaan lopusta löytyy harjotuskortteja Scratch-ohjelmointiin.

Raapaisu pähkinänkuoressa

  • Mitä ohjelmointi on?

  • Ohjelmointi ja perusopetussuunnitelman haasteet

  • Lapsen ajattelun kehitysvaiheet ohjelmoinnin näkökulmasta

  • Ohjelmoinninperusteoria Scratch-ohjelmointiympäristössä

  • Scratch-ohjelmoinnin hallinta

  • Leikkiesimerkit: Miten ohjelmointia voi opettaa ilman koneita? 

Lataa binaarilukukortit

Lataa tehtäväkortit

Tilaa 26,90 €