OPOA! on ohjausta uudistava oppimateriaali yläkoululaisen oppilaanohjaukseen. Se kattaa koko yläkoulun ohjausprosessin ja auttaa opinpolulla etenemisessä. 

OPOA! antaa työkaluja itsetuntemuksen kasvattamiseen, opiskelutaitojen parantamiseen ja paremmaksi oppijaksi kehittymiseen. Materiaali tukee itsetuntemusta ja päätöksentekoa sekä siirtymävaiheita alakoulusta yläkouluun ja jatko-opintoihin saakka. OPOA! kannustaa urasuunnitteluun muuttuvassa maailmassa. 

OPOA! soveltuu eri pituisille oppitunneille ja mukautuu joustavasti eri vuosiluokille ja erilaisiin jaksotuksiin. OPOA! toimii henkilökohtaisen ohjauksen työkaluna koko yläkoulun ajan.

Oppilaan työskentelykirja

Oppilaan oma työskentelykirja koostuu tehtävistä, joita tekemällä oppilas rakentaa ohjauksen portfoliota omista lähtökohdistaan. Kirjasta tehdään kolmessa vuodessa oppilaan itsensä näköinen, ja se ohjaa oppilasta itsenäiseen ajatteluun, pohtimiseen ja päätöksentekoon. Kirjassa on monipuolisia työtapoja: kirjoittamista, piirtämistä, vertailemista, raportointia, arvioimista, reflektointia ja tiedonhakua.

Kirjassa pohditaan yläkoulussa tarvittavia opiskelutaitoja. Oppilas harjaantuu tarkastelemaan omaa oppimistaan, tavoitteitaan, unelmiaan ja elämäntapaansa. Työskentelykirjan avulla tutustutaan työelämään, työhön ja yrittämiseen sekä mahdollisuuksiin lähteä opiskelemaan ja töihin ulkomaille. Työskentelykirja jää oppilaalle yläkoulun päätteeksi tulevien opintosuunnitelmien pohjaksi, oman kasvun reflektointiin ja muistoksi nuoruusvuosilta.

Sähköinen ohjaajan materiaali

OPOA!-työskentelykirjaa tukee ajantasainen sähköinen ohjaajan materiaali. Materiaalissa on opon työkalupakki, joka sisältää oppilaanohjauksessa tarvittavia kaavioita ja lomakepohjia. Ohjaajan sähköinen materiaali noudattaa oppilaan työskentelykirjan rakennetta, ja siinä on lisäsisältöä kullekin aukeamalle. Esitysmateriaalit, lisätehtävät ja lisämateriaalit tukevat oppituntien suunnittelua ja pitämistä.

Tekijät

Juha Hiekkataipale on toiminut 44 vuotta opinto-ohjaajana Kangasalla, Tampereella ja Helsingissä ja tehnyt ohjauksen oppimateriaaleja perusopetukseen ja lukioon vuodesta 1980.

Pekka Kauttu on Porkkalan lukion opinto-ohjaaja ja kokenut oppikirjailija.

Saara Hartikainen (Puittinen) toimii uraohjaajana ja suunnittelijana Itä-Suomen yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt oppilaanohjauksen lehtorina Siuntiossa Aleksis Kiven koulussa.

Mikko Siippainen on opinto-ohjaaja Kaukajärven koulussa Tampereella. Hän on osallistunut moniin oppimateriaaliprojekteihin.